فیلم دروس برگزار شده در سامانه بیگبلوباتن در دسترس قرار گرفت

 | Post date: 2020/09/26 | 
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مشکل نمایش کلاسهای ضبط شده در سامانه بیگبلوباتن رفع شده و کلیه کلاسهایی که طی هفته گذشته تا دیروز برگزار و ضبط شده اند، از طریق سامانه courses در دسترس هستند. 

با بهینه سازی صورت گرفته، در حال حاضر حداکثر 6 ساعت پس از برگزاری هر کلاس، کلاس ضبط شده در دسترس اساتید و دانشجویان گرامی خواهد بود.


با تشکر

مرکز فناوری اطلاعات  و ارتباطات
مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد
📞 66967416
📞 5947- 5948- 5949

View: 1006 Time(s)   |   Print: 143 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)