برگزاری کارگاه آموزشی کار با سامانه نیما

 | Post date: 2020/09/26 | 
👈 به اطلاع اساتید محترم می رساند که یک کارگاه آموزشی کار با سامانه نیما روز چهارشنبه 9 مهرماه ساعت 12- 10:30 برگزار می شود.

 آدرس ورود به کارگاه آموزشی: 
 http://lmsazad.aut.ac.ir 

👈 از اساتید محترم درخواست می شود تدریس یارهای خود را که قصد برگزاری کلاس در سامانه نیما دارند، برای ثبت نام در این کارگاه اطلاع رسانی نمایند.

👈 متقاضیان شرکت در کارگاه حداکثر تا روز دوشنبه 7 مهرماه درخواست خود را به ایمیل l.aziziaut.ac.ir ارسال نمایند.

با تشکر
مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی

📞 66967416
📞 5495-5947-5948

View: 486 Time(s)   |   Print: 147 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)