غیرفعال کردن دوربین و میکروفون جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند

 | Post date: 2020/09/26 | 

بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم میرساند که جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند و اختلال در کلاس های بیگبلوباتن، در ابتدای شروع کلاس دسترسی تمام دانشجویان را به دوربین و میکروفن به شکل پیشفرض قطع نمایند. 

👈 برای این کار، چرخ دنده بالای اسم کاربران را زده و گزینه َقفل کردن کاربران را انتخاب کنید . سپس مشاهده دوربین سایر کاربران و اشتراک گذاری میکروفن را به حالت قفل شده درآورید.

 
با تشکر
مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی

📞 66967416
📞 5495-5947-5948


View: 508 Time(s)   |   Print: 140 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)