برگزاری کارگاه آموزشی کار  با سامانه نیما

 | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
👈 به اطلاع اساتید محترم می رساند که یک کارگاه آموزشی کار با سامانه نیما روز چهارشنبه ۹ مهرماه ساعت ۱۲- ۱۰:۳۰ برگزار می شود.

 آدرس ورود به کارگاه آموزشی: 
 http://lmsazad.aut.ac.ir 

👈 از اساتید محترم درخواست می شود تدریس یارهای خود را که قصد برگزاری کلاس در سامانه نیما دارند، برای ثبت نام در این کارگاه اطلاع رسانی نمایند.

👈 متقاضیان شرکت در کارگاه حداکثر تا روز دوشنبه ۷ مهرماه درخواست خود را به ایمیل l.aziziaut.ac.ir ارسال نمایند.

با تشکر
مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی

📞 ۶۶۹۶۷۴۱۶
📞 ۵۴۹۵-۵۹۴۷-۵۹۴۸- ۵۴۹۵