برگزاری دوره توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 
با هماهنگی مرکز پشتیبانی یادگیری الگترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران (یادا)، دوره آموزشی "توانمندسازی کارشناسان جهت پشتیبانی اجرای روشهای نوین یادگیری" برای حدود ۳۰ نفر از کارشناسان پشتیبانی آموزش الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.