برگزاری کارگاه آموزشی کار با سامانه نیما

 | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 
کارگاه آموزشی کار با سامانه نیما در تاریخ نهم مهرماه برای ۱۱۰ نفر از اساتید جدیدالاستخدام، اساتید مدعو، تدریسیاران و مدرسین حل تمرین دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.