قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 
رایگان سازی حجم اینترنت مصرفی برای سامانه بیگبلوباتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رایگان سازی تعرفه ترافیک، توسط دو اپراتور همراه اول و ایرانسل انجام شده است.
 | تاریخ ارسال: 1399/8/8 | 
دسترسی مدرسین حل تمرین به سامانه نیما ایجاد شد.
بدینوسیله به اطلاع می رساند که سامانه نیما برای مدرسین حل تمرین در دسترس می باشد.
 | تاریخ ارسال: 1399/7/20 | 
راه اندازی سامانه پشتیبانی آنلاین و تیکتینگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بدینوسیله به اطلاع میرساند که سامانه پشتیبانی آنلاین و تیکتینگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد.
 
 | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 
بارگذاری کلیه محتواهای ضبط شده کلاسهای بیگبلوباتن در سامانه مودل
 بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم می رساند که با رفع برخی مشکلات در سامانه BBB، کلیه فیلمهای ضبط شده مجددا روی سامانه Courses بارگذاری شده است. 
 | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 
فیلم دروس برگزار شده در سامانه بیگبلوباتن در دسترس قرار گرفت
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مشکل نمایش کلاسهای ضبط شده در سامانه بیگبلوباتن رفع شده و کلیه کلاسهایی که طی هفته گذشته تا دیروز برگزار و ضبط شده اند، از طریق سامانه courses در دسترس هستند. 
 | تاریخ ارسال: 1399/7/7 | 
 برگزاری کارگاه آموزشی کار  با سامانه نیما
برگزاری کارگاه آموزشی کار با سامانه نیما ( مناسب اساتید مدعو، تدریسیارها و مدرسین حل تمرین) 
 | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
ایجاد جلسه مجازی BigBlueButton برای دروس
بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم میرساند که یک فعالیت بیگبلوباتن با نام " جلسه مجازی BigBlueButton " برای کلیه دروس این ترم در سامانه مودل ایجاد شده است.
 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
غیرفعال کردن دوربین و میکروفون جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند
غیرفعال کردن دوربین و میکروفون جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند
 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
کانالهای اطلاع رسانی دانشجویان
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی دانشگاه یکی از لینکهای زیر را دنبال کنید:
 | تاریخ ارسال: 1399/7/5 |