فیلم دروس برگزار شده در سامانه بیگبلوباتن در دسترس قرار گرفت
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مشکل نمایش کلاسهای ضبط شده در سامانه بیگبلوباتن رفع شده و کلیه کلاسهایی که طی هفته گذشته تا دیروز برگزار و ضبط شده اند، از طریق سامانه courses در دسترس هستند. 
 | Post date: 2020/09/26 |  View: 1007 Time(s)
برگزاری کارگاه آموزشی کار  با سامانه نیما
به اطلاع اساتید محترم می رساند که یک کارگاه آموزشی کار با سامانه نیما روز چهارشنبه 9 مهرماه ساعت 12- 10:30 برگزار می شود.
 | Post date: 2020/09/26 |  View: 485 Time(s)
ایجاد جلسه مجازی BigBlueButton برای دروس

ایجاد جلسه مجازی BigBlueButton برای دروس

 | Post date: 2020/09/26 |  View: 1189 Time(s)
غیرفعال کردن دوربین و میکروفون جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند

بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم میرساند که جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند و اختلال در کلاس های بیگبلوباتن، در ابتدای شروع کلاس دسترسی تمام دانشجویان را به دوربین و میکروفن به شکل پیشفرض قطع نمایند. 

 | Post date: 2020/09/26 |  View: 509 Time(s)