مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/28 | 

📞۶۶۹۶۷۴۱۶ ( شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ تا ۱۸)
📞۵۴۹۵ ( در ساعات اداری ) 
 
نام دانشکده شماره پشتیبانی (در ساعات اداری)
مهندسی نساجی ۶۴۵۴۲۶۰۲
ریاضی و علوم کامپیوتر ۶۴۵۴۲۵۱۴
فیزیک و مهندسی انرژی ۶۴۵۴۵۲۲۵
شیمی ۶۴۵۴۵۸۹۰
مهندسی معدن ۶۴۵۴۲۹۶۴
مهندسی برق ۶۴۵۴۳۳۸۴- ۶۴۵۴۳۳۹۶
مهندسی پزشکی ۶۴۵۴۲۳۹۶
مهندس پلیمر ۶۴۵۴۲۴۰۸- ۶۴۵۴۲۴۱۸
مهندسی دریا ۶۴۵۴۳۵۰۸
مهندسی شیمی ۶۴۵۴۳۱۷۳- ۶۴۵۴۳۱۸۱- ۶۴۵۴۳۱۲۶
مهندسی صنایع ۶۴۵۴۵۳۲۰- ۶۴۵۴۵۳۲۱
مهندسی عمران ۶۴۵۴۳۰۴۶- ۶۴۵۴۳۰۴۳
مهندسی کامپیوتر ۶۴۵۴۲۷۰۵
مهندسی مکانیک ۶۴۵۴۳۴۳۹
مهندسی نفت ۶۴۵۴۵۱۵۱
مهندسی هوافضا ۶۴۵۴۳۲۲۸
مهندسی مواد و متالوژی ۶۴۵۴۲۹۶۴
واحد دانشگاهی گرمسار ۰۲۳-۳۴۲۳۹۵۳۰
الی ۹۵۳۴
داخلی ۱۱۵
 
 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3646.5067.fa
برگشت به اصل مطلب