مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی- اطلاعیه‌ها
غیرفعال کردن دوربین و میکروفون جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم میرساند که جهت جلوگیری از مشکلات پهنای باند و اختلال در کلاس های بیگبلوباتن، در ابتدای شروع کلاس دسترسی تمام دانشجویان را به دوربین و میکروفن به شکل پیشفرض قطع نمایند. 

👈 برای این کار، چرخ دنده بالای اسم کاربران را زده و گزینه َقفل کردن کاربران را انتخاب کنید . سپس مشاهده دوربین سایر کاربران و اشتراک گذاری میکروفن را به حالت قفل شده درآورید.

 
با تشکر
مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی

📞 ۶۶۹۶۷۴۱۶
📞 ۵۴۹۵-۵۹۴۷-۵۹۴۸
نشانی مطلب در وبگاه مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3680.5179.fa
برگشت به اصل مطلب