مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی- اطلاعیه‌ها
فیلم دروس برگزار شده در سامانه بیگبلوباتن در دسترس قرار گرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/7 | 
بدینوسیله به اطلاع می رساند که مشکل نمایش کلاسهای ضبط شده در سامانه بیگبلوباتن رفع شده و کلیه کلاسهایی که طی هفته گذشته تا دیروز برگزار و ضبط شده اند، از طریق سامانه courses در دسترس هستند. 

با بهینه سازی صورت گرفته، در حال حاضر حداکثر ۶ ساعت پس از برگزاری هر کلاس، کلاس ضبط شده در دسترس اساتید و دانشجویان گرامی خواهد بود.


با تشکر

مرکز فناوری اطلاعات  و ارتباطات
مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد
📞 ۶۶۹۶۷۴۱۶
📞 ۵۹۴۷- ۵۹۴۸- ۵۹۴۹- ۵۴۹۵
نشانی مطلب در وبگاه مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3680.5240.fa
برگشت به اصل مطلب