مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی- اطلاعیه‌ها
بارگذاری کلیه محتواهای ضبط شده کلاسهای بیگبلوباتن در سامانه مودل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/15 | 
 بدینوسیله به اطلاع اساتید محترم می رساند که با رفع برخی مشکلات در سامانه BBB، کلیه فیلمهای ضبط شده مجددا روی سامانه Courses بارگذاری شده است. 

در این فرآیند برخی از جلسات ضبط شده آزمایشی اساتید که قبلا توسط اساتید حذف شده اند، بعضا مجدد روی سامانه قرار گرفته اند. 
لذا خواهشمندیم با بازبینی دروس خود جلسات آزمایشی و تستی را حذف نمایید.

با تشکر
مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی
📞 ۶۶۹۶۷۴۱۶
📞 ۵۹۴۷- ۵۹۴۸- ۵۹۴۹- ۵۴۹۵
نشانی مطلب در وبگاه مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3680.5328.fa
برگشت به اصل مطلب