مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی- اطلاعیه‌ها
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه بیگبلوباتن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/5 | 
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه بیگبلوباتن ( لینک دانلود )
نشانی مطلب در وبگاه مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3680.6382.fa
برگشت به اصل مطلب