مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر شروع کلاس های برخط در نیمسال اول ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰ ویژه اساتید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/24 | 
اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شروع کلاس های برخط در نیمسال اول  ۱۴۰۱ ۱۴۰۰  ویژه اساتید ( لینک دانلود)
نشانی مطلب در وبگاه مرکز پشتیبانی یادگیری الکترونیکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=32.3680.9025.fa
برگشت به اصل مطلب